Onderbouwing door Tu/e

Josette hier mag een intro tekst door je worden verzonnen.

Wat is het “Van Eijk project”?

Kennisdeling wordt sinds jaar en dag beschouwd als drijvende kracht achter het succes van een industrie of branche. Dit is ook de gedachte achter het “Van Eijk project”. In dit project wilde Van Eijk Transmissie, samen met het Knowledge Sharing Center, Craft Education, en de Metaalunie, de expertise van haar werknemers over tandwieltechnieken vastleggen en overdraagbaar maken voor intern en extern gebruik.

Het gehele document is geschreven in de Engelse taal en is hier verder in te zien. > Download

Wat was het doel van het project?

Het project had tot doelstelling ervoor te zorgen dat de kennis over tandwieltechnieken voor de onderneming −en daarmee ook voor de branche− toegankelijk blijft. Door die kennis ook extern te delen, kunnen ook anderen de waarde inzien van deze bedrijfsspecifieke expertise, waardoor een vruchtbare bodem voor samenwerking ontstaat. Dit bevordert niet alleen de levensvatbaarheid van de betrokken onderneming, maar ook die van de metaalbranche als geheel. Vanuit dit perspectief gezien is de metaalbranche in belangrijke mate gebaat bij meer kennisdeling. Het project diende daarom ook als voorbeeld om anderen te laten zien hoe kennis borgen en kennis delen er in de praktijk uit kan zien.

Hoe ging het in z’n werk?

In het project werd gebruik gemaakt van de door CRAFT-Education ontwikkelde KnowHow methode. Deze methode is er speciaal op gericht om kennis en kunde van de expert te ontsluiten, vast te leggen en structureel overdraagbaar te maken, daar waar de expert zelf dat vaak niet kan. Zo kunnen ook anderen leren denken als een expert.

Welke barrières moesten worden doorbroken?

Veel ondernemers zijn terughoudend als het om kennis delen gaat omdat ze bang zijn om hun positie in de markt te verliezen. Maar niet alle kennis in een onderneming is uniek of competitief. Door onderscheid te maken tussen competitieve en niet-competitieve kennis en alleen die laatste naar buiten te brengen, kan kennis worden gedeeld zonder dat daarmee de concurrentiepositie in gevaar komt. Sterker nog, het etaleren van die expertise nodigt anderen uit er gebruik van te maken.

Wat heeft het project opgeleverd?

Belangrijkste resultaat van het project is een moderne e-learning module voor competentieontwikkeling in het maken en toepassen van tandwieltechnieken. De module is, wisselend in omvang, geschikt gemaakt voor intern gebruik, voor leertrajecten op scholen, alsook voor verspreiding via openbare kennisplatforms.  Daarnaast heeft het project gezorgd voor trotse, gewaardeerde werknemers en verbondenheid in het team. De verwachting is dat, met de tijd, dit project zal bijdragen aan een hoger kennisniveau en betere samenwerking in de metaalbranche.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via het formulier of stuur ons een e-mail bericht.

info@kscacademy.nl
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×