WBM Staalservice Centrum

 • Nieuw project

WBM wil graag aan de slag met kennis -borgen en -delen.

Het niet toegekend krijgen van de subsidie, vertraagd ons kennisoverdracht traject. Als MKB bedrijf hebben we geringe capaciteit om dit soort projecten te dragen. De subsidie zou ons extra capaciteit hierin geven waardoor we sneller en wellicht professioneler de zaken konden aanpakken. Nu moeten we een nieuwe organisatorische aanpak gaan opzetten. Het doel blijft om onze kennis te gaan borgen en de overdraagbaarheid te versnellen.

Uitkomst

Kennisborging en overdracht

 

1. WBM

WBM is een uniek metaalbedrijf. Door het hoog specialistisch werk en de aanwas van nieuw personeel, heeft WBM een grote uitdaging om de kennisoverdracht efficiënt en effectief te doen laten verlopen. Daarnaast ziet WBM bij klanten en engineers de kennis van zetwerk verdwijnen. Hierdoor missen klanten mogelijkheden om constructies

 • sterker te maken,
 • met meer engineeringsvrijheden te ontwerpen,
 • goedkoper te construeren.

Door onze kennis in kaart te brengen, te structureren en overdraagbaar te maken, kunnen we twee doelen dienen:

 • overbrengen van kennis door leertrajecten op eigen medewerkers en potentiële medewerkers,
 • derden, zoals klanten en constructeurs, inzicht geven in de mogelijkheden.

1.1 Competentie

WBM is sinds 50 jaar leverancier van gesneden en gezet plaatwerk. WBM heeft zich hier gericht op complex zetwerk. Complex kan op diverse manieren tot uiting komen:

 • moeilijk zetwerk met kleine toleranties,
 • zetwerk met moeilijke vormen,
 • zetwerk van slijtvast en hoog sterkte staal,
 • dik en lang zetwerk.

1.2 Dynamiek van de markt en het leervermogen

De markt is continu in beweging en de tijd van grote batches en repeterende orders is voorbij. WBM moet snel kunnen opschalen en afbouwen tot wel 30% binnen eenzelfde jaar. Daarnaast groeit WBM de laatste 5 jaar met 9% jaarlijks. Dit houdt in dat WBM een grotere behoefte heeft aan goede zetters en operators flexibel inzetbaar moeten zijn gedurende het jaar. Met name in deze turbulente markt waarin snel opgeschakeld of teruggeschakeld moet worden om aan de vraag van de klanten te voldoen, geeft dit extra druk.

WBM heeft een groot aantal medewerkers ouder dan 55 jaar met veel ervaring. De kennis van het complex zetten is echter niet goed geborgd en wordt nu overgedragen in een “meester-gezel” constructie waarbij door elke “meester” de kennis op een andere manier wordt overgedragen. Een operator die bij WBM start, heeft minimaal 2 jaar nodig om zelfstandig moeilijk zetwerk te kunnen uitvoeren. Door de huidige vorm van “learning –on-the-job” duurt het lang en is er geen validatie.  Dit heeft als gevolgd dat leerlingen niet goed weten wat hen te wachten staat en wat ze kunnen. De leiding heeft beperkt inzicht in de capaciteiten van de nieuwe operators en kan dit moeilijk beoordelen.

Door het opzetten van een leerhuis wil WBM de kennis borgen en de opleiding effectief maken. Hiermee wil WBM nieuwe operators sneller kunnen inzetten en beoordelen. De nieuwe operators hebben zicht op wat van hem/haar verlangd wordt en waar hij/zij naartoe kan groeien.

2. Opzetten Leerhuis

Door een leerhuis op te zetten onder begeleiding van een externe opleidingskundige en eigen interne ondersteuning, wil WBM deze problemen aanpakken. WBM wil leertrajecten met de daarbij behorende leermiddelen ontwikkelen. Het doel is leermiddelen op te zetten die zich richten op werkplekleren en het ontwikkelen van de medewerkers. Om het werkplekleren te bevorderen wil WBM gebruik maken van praktijkleermeesters. Initieel wordt er gestart binnen de afdeling Zetwerk en in de toekomst vindt er uitbreiding plaats richting de overige afdelingen binnen WBM. Figuur 1 geeft de opbouw van het ontwikkeltraject voor nieuwe medewerkers weer:

 

 

 

 

 

Om tot een goed leerklimaat binnen WBM te komen waarbinnen leren een vanzelfsprekendheid wordt, is het belangrijk om het leren te structureren. WBM gaat starten met het opzetten van het leertraject voor de operators op de cruciale functiegebieden. Het concept is modulair opgebouwd, zodat deelnemers kunnen streven naar ontwikkeling.

Om het werkplekleren te structureren, gaat WBM de volgende deelprojecten uitvoeren:

 • inhoud geven aan het leertraject,
 • werken met een Training-On-the-Job-boek (TOJ) boek om structuur aan te brengen,
 • inhoud vergaren van de diverse functies,
 • toetsing van leermodules opzetten en inbedden.

Inhoud geven aan het leertraject

WBM wil gaan werken met een eigen op te zetten “Training-On-the-Job-boek” om structuur aan te brengen.

Een TOJ-boek is een handleiding (hardcopy of digitaal) waar per module vastgelegd is wat de medewerker in training moet kennen en kunnen. Er kunnen opdrachten in worden vastgelegd waarin de medewerker vaardigheden traint of aanleert. Ook kan er per opdracht vastgelegd worden waar de medewerker theorie of handleidingen kan terugvinden wanneer hij daar behoefte aan heeft tijdens de uitvoering.

Inhoud vergaren van de diverse functies

De kennis van en over de werkzaamheden van de verschillende functies worden in kaart gebracht. De algemene kennis over bijvoorbeeld lasersnijden kan uit een handleiding genomen worden. Ervaringen over lastige situaties worden uit de hoofden van verschillende operators gehaald en vastgelegd.  Deze kennis is van cruciaal belang en is dynamisch. De vastgelegde kennis dient dan over diverse functieprofielen verdeeld te worden.

Toetsing van leermodules opzetten en inbedden

Het is belangrijk om te bekijken wanneer een medewerker voldoende vaardigheden bezit om de taken behorend bij de module zelfstandig uit te voeren. De toetsing van een module zal moeten aangeven of dit het geval is. De toetsing dient de inhoud van de leermodule goed af te dekken. Het is dan van essentieel belang dat de uniformiteit en objectiviteit gecontroleerd wordt. Er kan gekozen worden om de beoordeling uit te laten voeren door een andere PLM, of een PLM-Begeleider.

3. Kennis overdragen naar derden

Door de kennis van de operators op schrift vast te leggen en deze overdraagbaar maken, is de eerste stap gezet om deze kennis ook naar derden brengen. WBM is momenteel bezig om deze informatie stap voor stap vast te leggen. Wij verwachten dat we in 2021 deze informatie ook met derden kunnen delen.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via het formulier of stuur ons een e-mail bericht.

info@kscacademy.nl
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×