Nicol van Hoof

Van Eijk Transmissie BV (Directeur)

  • Kennis opgesloten in onze organisatie
  • Kennis ordenen, vastleggen en borgen
  • Angst om te delen

Wij spannen ons binnen de Van Hoof Groep al jaren in om mensen goed opgeleid te krijgen.

Lees meer

Gespecialiseerd in transmissie

Van Eijk Transmissie, een van de drie bedrijven van onze Van Hoof Groep is gespecialiseerd in transmissie, oftewel overbrenging door tandwielen. Met dit specialisme verdienen we dus ons brood. De kennis over transmissie en tandwielen zit opgesloten in onze organisatie: in jaren lang opgedane ervaring, werkprocessen en instructies, maar vooral ook in de hoofden van onze vakmensen. De meeste kennis zit bij slechts twee specialisten, waarvan er één binnenkort met pensioen gaat. U kunt zich voorstellen dat dit onze onderneming kwetsbaar maakt.

Zorgen over continuiteit

En als u zich dan ook nog realiseert dat kennis over het gebruik en maken van tandwielen niet meer uitgebreid aan bod komt in ons vakonderwijs, noch op MBO, nog op HBO-niveau, dan kunt u zich realiseren dat ik me over de continuiteit van ons specialisme zorgen begon te maken. Wij spannen ons binnen de Van Hoof Groep al jaren in om mensen goed opgeleid te krijgen. We nemen veel praktijkleerlingen en stagiaires aan. En we zoeken dus ook al jaren naar manieren om onze specifieke kennis door te geven binnen de organisatie. Maar het lukte niet om alle informatie gestructureerd uit de hoofden van die beide specialisten te krijgen en systematisch in de rest van de organisatie over te brengen en te borgen.

Daarbij maakt onbekend onbemind: Als engineers in onze keten niet meer kennismaken met tandwielen en transmissie, dan gebruiken ze onze produkten ook niet meer in hun ontwerpproces.

Werk aan de winkel

Dus, er was werk aan de winkel. De regeling van MKB!dee gaf ons een mooie kans om aan de slag te gaan met het vastleggen en borgen van onze specialistische kennis over tandwielen en transmissie. Want kennis ordenen, vastleggen en borgen is ook een vak. Dat hebben we gemerkt toen de mannen van CRAFT Education bij ons aan de slag gingen. Wekelijks kwamen ze een paar uurtjes langs om onze specialisten uit te horen. Met hun educatieve achtergrond en ervaring wisten ze de juiste informatie en kennis uit onze onbewust bekwame mensen te halen en om te zetten in online modules.
Verschil tussen algemeen en IP:
Overigens was niet iedereen meteen even enthousiast. Want er was ook angst om ons unique sellingpoint weg te geven. En remmingen om de kennis en ervaring te delen. Cruciaal is het onderscheid tussen kennis over het maken van onze tandwielen (geheim van de kok, dat houden we voor ons) en de kennis over wat tandwielen zijn en wat je ermee kan. We hebben onze mensen ondersteund en vertrouwen gegeven om hun kennis te delen, omdat we samen goed de grens tussen interne kennis (IP) en externe kennis voor het onderwijs en binnen de keten konden trekken.

Gestart met opleidingsprogramma

Inmiddels ligt alle kennis vast in interne en externe modules. Modules die online zelfstandig kunnen worden gevolgd op een moment naar keuze. Onze specialisten hoeven nu minder intensief één op één op te leiden. We zijn al gestart met het interne opleidingsprogramma.

De externe modules zullen in het onderwijs worden uitgezet en via het KSC en oZone verspreid worden in de eigen branche en keten.

Trots op specialisme

De aanvankelijke schroom en angst binnen onze organisatie om kennis te delen heeft plaatsgemaakt voor trots op ons specialisme en vakmanschap. Dit wordt nu breed gedragen vanuit de hele organisatie. Onze mensen kunnen nu allemaal leren denken als de experts. En ik denk dat we via onze externe modules een eigentijds uithangbord hebben gecreeerd voor onszelf. Met kennis waarmee het onderwijs en heel de keten hun voordeel mee kan doen.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via het formulier of stuur ons een e-mail bericht.

info@kscacademy.nl
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×