Kennis

Het verloop van de onwikkeling van kennis gedurende de tijd.

Fase 1

Fabriek
1750 – 1880

De eerste fase was die van de Industriële Revolutie. Kennis werd toen hoofdzakelijk gebruikt voor het maken van gereedschappen en producten. Nieuwe technologie ging gepaard met concentratie van productie en zo ontstond de fabriek.

Fase 2

Efficiënt werkprocessen
1880 – 1945

In de tweede fase was die van de Productie Revolutie, werd kennis toegepast op de inrichting van arbeidsprocessen. Frederick Taylor (1911) was de uitvinder van het Scientific Management: een set principes met behulp waarvan productieprocessen efficiënt uitgevoerd konden worden. De productiviteit van de arbeid nam daardoor in die periode explosief toe.

Fase 3

Knowledge
1945 – nu

De derde en mogelijk laatste fase is dat kennis nu wordt toegepast op kennis. Deze Management Revolutie die sinds 1945 aan de gang is, heeft de manager gemaakt tot iemand die met name verantwoordelijk is voor de aanwending van kennis en voor de resultaten die daarmee behaald worden. Kennis wordt systematisch en doelgericht ingezet om te bepalen welke nieuwe kennis nodig is en om vast te stellen wat er gedaan moet worden om met die nieuwe kennis de geformuleerde doelen te bereiken.

+++++

COMBINEREN

Ruime ervaring en grote handvaardigheid op het gebied van fabricage technieken combineren met kennis intensiviteit maar met de gedachte van kapitaal intensiviteit niet uit het oog te verliezen.
Dit alles om de brug te versterken tussen uitvoerende van fabricagetechnieken en kenniswerkers.
We versterken hiermee de toename van kennisintensiteit, samen zullen we sterker uit de bus komen.

Vroeger was het logisch om een goed idee via een op te starten fabriek om te zetten naar een goed product.
Nu zetten we een goed idee middels samenwerking om naar een samen te stellen product.

Kenniseconomie:

>>
Globalisering
 • Open grenzen
 • Handelsverdragen
 • Monetaire afspraken
 • Grensoverstijgende mobiliteit
 • Ontwikkeling IT
>>
Kennis borging
 • Kennis binnen uw organisatie borgen
 • Deze kennis binnen uw organisatie delen en inzetten
 • Uw organisatie laten leren van het borgen en delen van kennis
>>
Internationale concurrentie
 • Hoge dynamiek van de markt
 • Korte life cycles van producten
 • Minimaliseren van kosten
 • Time to market
>>
Optimaal samenwerken
 • Kennisdelen wordt steeds belangrijker
 • Elkaar kunnen vinden om samen te werken

+++++

> C

 • L = Leren
 • C = Snelheid van verandering
 • Kenniseconomie betekent veranderen.
 • Kenniseconomie is niet lineair.
 • Veranderen betekent leren binnen uw organisatie accepteren.
 • U bepaald de snelheid van meekomen.

+++++

Mathieu Weggeman

Omschrijft het begrip kennis met de formule:
K = f(I * E V A). Kennis als het totaal van Informatie maal Ervaring, Vaardigheden en Attitude. Informatie wordt dus pas kennis op het moment dat het bewerkt is met ervaring, vaardigheid en houding.

K = f(I * E V A)

Kennis =f ( 1 * ervaring * vaar digheden * attitude )

Het persoonlijk vermogen om een bepaalde taak uit te voeren. Dat vermogen kan gezien worden als een configuratie van informatie (of vakkennis), ervaring, vaardigheden en attitude. De kennis die een individu of groep nodig heeft om in een gegeven situatie een bepaalde taak GOED (effectief en efficiënt) uit te kunnen voeren.
In zijn boek Organiseren met kennis, Mathieu Weggeman beschrijft Mathieu Weggeman de kenniswaardeketen.

Zonder shared values blijft kennis macht.

Een Professional is iemand die goed (state-of-the-art?) in het vak is en die bij het werken een professionele attitude praktiseert.

 • Liefde voor zijn vak heeft
 • Kwaliteit gaat voor kwantiteit
 • Resultaat gaat voor managementregels en –procedures

Shared values

 Uitlokken of belemmeren?

 Hoe?

Stimuleer uw organisatie om op zoek te gaan naar de kennis intern uw organisatie en krijg gemotiveerde en energieke medewerkers daarvoor terug.

 • Koppel de gevonden kennis via een competentie matrix aan een opleidingsmodel en je kennis borging en vooruitgang is in gang gezet.
 • Vergeet hierbij niet, rekening te houden met de wens en passie van je medewerkers.
 • Het moet ons project worden, iedereen moet zich herkennen in zo’n project.

 

Impliciete kennis

(tacit knowledge)

Impliciete kennis is persoonlijk en moeilijker met anderen te delen. Het gaat om gevoel, subjectieve inzichten en intuïtie en zit in de hoofden van mensen.

 • Niet bewust van (grammatica bijv.)
 • Zit in je hoofd, intuïtief maar vaak gebaseerd op rationele gronden.

 

Expliciete kennis

(explicit knowledge)

Expliciete kennis is waarneembaar. Het is kennis dat geuit is of is opgeslagen, waardoor het persoonsonafhankelijk is gemaakt.

 • Ligt vast in documenten (formele kennis)
 • Wikipedia bijvoorbeeld

 

Intrinsieke kennis

(intrinsic knowledge)

 • Niet gedocumenteerde kennis in de hoofden van mensen.

 

+++++

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via het formulier of stuur ons een e-mail bericht.

info@kscacademy.nl
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×