Waarom

Het juiste kennismanagement binnen uw organisatie is van wezenlijk belang voor uw organisatie. Het zorgt voor de juiste kennis, in de juiste hoeveelheid, op de juiste plek, op het juiste tijdstip.

Investeren is een voorwaarde voor groei.

Door te investeren in het borgen en delen van uw kennis zal uw bedrijf groot worden zonder te groeien.

Stimuleren van innovatie door empowerment

Het Knowledge Sharing Centre (KSC) is een platform waar bedrijven en kennisinstellingen kennis en informatie kunnen halen en brengen. Samenwerking staat hierbij centraal. De complexiteit van systemen en producten binnen de High Tech industrie blijft toenemen en innovatie wordt steeds duurder. Om de concurrentie voor te blijven zou het opstarten van een Knowledge Sharing Centre helpen.

Ondernemersstrategie

Het doel van het KSC is om de design- en maakindustrie op een bijzondere manier met elkaar te verbinden om zo de innovatie slagkracht te vergroten.
Een non-profit en independent organisatie. Het KSC is een non-profit organisatie dat bestaat uit een zowel fysiek als virtueel platform dat de kennis van vier soorten partijen bundelt:

  • onderwijsinstellingen
  • productiebedrijven
  • engineering bedrijven
  • equipment manufacturers
Het belang van kennis van fabricageprocessen

Tijdens het designtraject zal een designer zijn ontwerp vormgeven. Hij zal dan rekening moeten houden met de vrijheden van het fabricageproces. Om deze overwegingen te kunnen maken zal hij moeten beschikken over kennis van de fabricageprocessen, maar het is bijna onmogelijk om kennis te hebben van alle verschillende fabricageprocessen. Daarnaast staan de fabricage bedrijven ook niet stil. Zij ontwikkelen steeds nieuwe en verfijnde fabricagetechnieken waardoor er voor de designer steeds meer ontwerpvrijheden ontstaan.

We zien hier een tweezijdig belang ontstaan. De designer heeft deze informatie nodig om een optimaal design te kunnen maken, en de manufacturer zal zijn proces en de mogelijke vernieuwingen onder de aandacht kunnen brengen.

Het KSC biedt de mogelijkheid om alle fabricageprocessen onder de aandacht te brengen door een ecosysteem op te zetten. Daarin houden we gezamenlijk de informatie up-to-date en bieden we de mogelijkheid om vernieuwingen aan te bieden. Dit is een systeem waarin techneuten elkaar scherp houden en waar de informatie op het juiste niveau gehouden wordt. Laten we daarbij niet vergeten dat studenten in het onderwijs ook gebruik zullen kunnen maken van deze aangeboden informatie. Deze studenten zijn uiteindelijk de mensen die later bij die bedrijven komen te werken die het systeem weer verder inhoud zullen gaan geven. Zo zal er een continue onderhoudend informatie systeem tot stand komen waar men de juiste informatie kan vinden.

Ook een belangrijk punt is het kunnen vinden van de bedrijven achter deze fabricageprocessen. Hiervoor zal het platform een mogelijkheid bieden. Men zal in staat zijn om bedrijven te vinden die een gekozen fabricageproces kunnen uitvoeren. Maar ook zal het mogelijk zijn om direct de eerste contactpersoon met de juiste technische kennis te vinden.

Dit is een gemeenschappelijk belang. Een designer wil graag een zo goed mogelijk design opleveren en een leverancier wil graag een zo goed mogelijk product afleveren.

Probleem

Na inmiddels vijf jaar met het KSC bezig te zijn geweest heeft dit ons geleerd dat kennis erg belangrijk is. Kennis is iets wat organisaties samen brengt en gezamenlijk verder brengt. Maar ook hebben we ondervonden dat kennis een lastig item is, moeilijk tastbaar. Maar door samen op zoek te gaan en vol te houden hebben we mogelijke oplossingen gevonden voor deze problemen.

Oplossingen

Visie
Alles begint bij het hebben van de juiste visie, het inzicht hebben om op zoek te gaan naar de kennis binnen uw organisatie. Stuur dit naar hetgeen past bij de visie van je bedrijf en succes is verzekerd.

Op zoek naar kennis

Elke organisatie heeft een aantal werknemers die een ruime kennis hebben over de processen binnen je organisatie. Deze mensen noemen we een expert. Zij zijn erg belangrijk voor de organisatie en daardoor vaak de dragers van de organisatie. Mensen om zuinig op te zijn. Maar vaak kunnen deze experts hun kennis slecht verwoorden en dus ook niet overbrengen naar anderen waardoor de organisatie niet voldoende gebruikt maakt van deze kennis. Is het hun kennis? Of heeft hij/zij die kennis opgedaan binnen de organisatie en is de kennis dus eigenlijk waarde van en voor die organisatie. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de organisatie er slim aan doet om de kennis van de experts te gaan zoeken en die te ontsluiten waardoor je deze verder kunt gaan inzetten. Hierdoor krijgt de expert weer ruimte om op zoek te gaan naar verdere kennis om zo de organisatie verder te laten groeien.

Hoe ontsluit je kennis

Hiervoor heb je een samenwerking met didactische mensen nodig. Zij gaan samen opzoek naar de kennis van de expert. Daarna wordt de kennis duidelijk en
overzichtelijk gemaakt zodat deze ingezet kan worden binnen de organisatie. Mensen zullen meer dezelfde taal gaan spreken waardoor de organisatie technologische vooruitgang kan boeken. De daarvoor bedoelde KPI zal gaan stijgen maar enig geduld en uithoudingsvermogen is hier absoluut voor nodig. Een groot bijkomend voordeel is dat de kennis eigendom geworden is van de organisatie en deze ingezet kan worden voor verschillende doeleinden.

Moment opname

Natuurlijk is het vastleggen van kennis een momentopname, logisch. Maar de truc is juist om daarna je organisatie zodanig in te gaan richten dat de uitbouw van kennis een automatisch proces gaat worden. Misschien is deze stap nog wel de moeilijkste, dus zal de top van de organisatie hier veel energie in moeten willen steken. Het maken van kennis clusters kan hierbij helpen. Groepjes mensen die een bepaald onderwerp gezamenlijk verder aandacht gaan geven zodat dit daarna kenbaar gemaakt kan worden binnen de gehele organisatie.

Waarom moet een werknemers dit willen?

Bezig zijn met je passie is belangrijk, het geeft nog meer waarde aan jezelf. Het geeft je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen in deze wereld waar blijven leren een normale zaak gaat worden. Vergeet niet dat jij een belangrijke schakel bent binnen de organisatie en dat het voor jou belangrijk is dat het goed blijft gaan met de organisatie.

Waarom moet een organisatie dit willen?

Voordat we hier verder op ingaan gaan we eerst benoemen dat deze transformatie, welke we gerust onder de digitale transformatie mogen scharen, een behoorlijk heftige ingreep is maar eentje met toekomst perspectief.
De voordelen zijn:
1. Kennistransformatie van medewerkers naar organisatie.
2. Kennis voortgang van organisatie.
3. Betere interne opleiding mogelijkheden.
4. Verlies van personeel is beter op te vangen.
5. Inwerken van nieuwe medewerkers wordt eenvoudiger.
6. Betere marketing door inzet algemene kennis.

Waarom houd het KSC zich hiermee bezig?

Het KSC is op zoek naar de limieten van de diverse processen, om deze te kunnen benoemen moet je de mogelijkheden en onmogelijkheden van je proces kennen. Deze limieten kunnen worden gebruikt tijdens het ontwerpen van nieuwe producten die uiteindelijk weer bij de diverse bedrijven gemaakt zullen worden. Dit proces van kennisborging en -deling is dus de motor voor het KSC. Een motor die we samen op gang moeten brengen met voor iedereen een eigen win-win.

Samenwerken kan altijd beter

In de praktijk zien we dat de juiste samenwerking ons daar kan brengen waar we graag willen, maar wat vandaag goed is moet morgen beter. Dus zouden we onze krachten kunnen bundelen om samen de meest effectieve en efficiënte manier van samenwerking te vinden. Studenten hebben in deze maatschappij een overmaat aan keuzes als het gaat over de te kiezen opleidingen. Door deze veelzijdigheid is het detail van de opleidingen afgenomen waardoor we minder technisch opgeleid personeel opleveren. Hoe helpen we elkaar?

Probleem is niet nieuw

Natuurlijk is dit probleem niet nieuw, Philips had al langere tijd zijn eigen opleidingsprogramma waar studenten een technische opleiding kregen na hun studie. Dit geeft aan dat verdere samenwerking om dit probleem op te lossen noodzakelijk is.

Interne kennisborging

We hebben gezien dat interne kennisborging het begin kan zijn van de mogelijke oplossing. Veel bedrijven realiseren zich inmiddels dat ze via interne kennisborging hun marktwaarde kunnen versterken. Je IP kennis binnen je organisatie behouden en versterken, om daarna deze kennis in te zetten binnen je organisatie en daar sterker van te worden.

Oplossingen door verdere samenwerking

Het Knowledge Sharing Centre (KSC) wil de brug zijn tussen R&D en de maakindustrie. Het wil acteren als een independent en non-profit organisatie die doormiddel van projecten kennisdeling wil enthousiasmeren. Dit om de gehele keten te laten profiteren van deze samenwerking. Halen en brengen van kennis is het principe van deze samenwerking. De equipment manufacturer, engineering companies, manufacturing companies en teaching institutes kunnen elkaar bijstaan door kennis met elkaar te delen. Oprechte samenwerking is hiervoor nodig. Zo kunnen we de maakbaarheid kennis door heel de keten op een hoger niveau brengen. Wie kan hier nu op tegen zijn?

Durft u het ook een kans te geven?

Projecten waar de verschillende bedrijven elkaar helpen om maakbaarheid kennis te verruimen is een verrijking. Lef en visie is hiervoor wel noodzakelijk, maar daarvoor krijg je een betere samenwerking en meer enthousiasme binnen je bedrijf terug. Geef het een kans en start een project, durf deze samenwerking een nieuwe dimensie te geven.

Foundation
Knowledge Sharing Centre (KSC)

Veldhoven
www.knowledgesharingcentre.com
info@knowledgesharingcentre.com
KvK-number 69966052

Het doel van het Knowledge Sharing Centre (KSC) is om de design- en maakindustrie op een bijzondere manier met elkaar te verbinden om zo innovatie slagkracht te vergroten.
  • Het KSC is geen product maar een dienst.
  • Het proces van het KSC zal ‘kennis is macht’ veranderen naar ‘delen is de toekomst’.
  • Het KSC zal bestaan uit een zowel fysiek als virtueel platform dat de kennis van vier soorten partijen bundelt.
    onderwijsinstellingen – productiebedrijven – engineering bedrijven – equipment manufacturers
  • Het platform stelt elke partij in staat verbinding te maken met andere partijen.
Ook voor uw bedrijf

Heeft uw bedrijf ook inspiratie om via kennisdeling maximaal uw personeel te ondersteunen om de fundering van uw bedrijf op deze manier te versterken?

Wij hopen dat voorbeeld projecten u laten nadenken wat kennisdeling ook voor u zou kunnen betekenen.

Wij als team willen graag samen met u kijken welke weg er mogelijk is om zo’n traject ook bij u te verwezenlijken. Een samenwerking tussen groot- en kleinmetaal en het platform Ozone en Knowledge Sharing Centre zullen u de verdere details laten zien.

Geef uw bedrijf de kans om via kennis inzet te groeien naar de toekomst.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via het formulier of stuur ons een e-mail bericht.

info@kscacademy.nl
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×